272 700 465
Certifikace dle ISO 9001:2015 společností Dekra Gmbh Stuttgart

Stavební činnost

Výstavba inženýrských sítí

Provádíme kompletní zemní, stavební a montážní práce většího i menšího rozsahu v lokalitách po celé ČR, zejména však v Praze a Středočeském kraji. Realizujeme výstavbu řadů, přípojek a liniových staveb. V rámci těchto činností provádíme řezání asfaltu a betonu, vybourání asfalto-betonových vrstev, odkop zeminy a její odvoz na skládku, případné přemístění výkopku dle požadavku zákazníka, řízené a neřízené protlaky a podvrty. 

Provedeme pokládku potrubí, kabelů, šachet, montážní práce a průrazy do objektu.
Následují zásypy zeminou, jejich řádné hutnění, které pochopitelně ověříme hutnící zkouškou. Definitivní úpravy povrchů provedeme dle požadavku zákazníka. Všechny stavební a montážní práce provádíme dle technických norem ČR a Technických požadavků a předpisů dané obce.

Na přání klienta zajistíme návrh DIO, instalaci dopravního značení a vyřídíme potřebné doklady na úřadech (inženýring). Geodetické zaměření, včetně zajištění geometrického plánu, je samozřejmostí.

 • Výstavba inženýrských sítí
 • Přípojky vody a kanalizace
 • Tlaková kanalizace
 • Havarijní opravy vodovodního a kanalizačního řadů přípojek
 • Výstavba NN, VN a VO rozvodů
 • Stavební úpravy světelných křižovatek
Kontaktujte nás

Chodníky, komunikace, parkoviště

Na základě našich dlouholetých zkušeností a schopností nabízíme výstavbu a rekonstrukci velkých i malých ploch. Na tyto činnosti vám rádi zpracujeme cenovou nabídku nebo technické řešení.   

 • Pokládku zámkové a kamenné dlažby
 • Pokládku vegetační dlažby nebo zatravnění
 • Osazení betonových sadových a silničních obrubníků 
 • Dodávka a osazení žulových obrub typu OP1 - OP7
 • Příprava komunikací pod živičné kryty
 • Pokládku živičných krytů a ošetření spár
Kontaktujte nás

Ostatní stavební práce

Dále realizujeme i dílčí práce na vašich projektech nebo stavbách. Na tyto činnosti vám rádi zpracujeme cenovou nabídku nebo technické řešení.   

 • Strojní a ruční výkopové práce
 • Řízené a neřízené podvrty a protlaky
 • Výstavba plotů
 • Pronájem dopravního značení a mobilních zábran
 • Odvoz výkopků, zeminy, živice a stavební suti na skládku 
 • Řezání živičných a betonových krytů 
 • Bourací práce menšího rozsahu
 • Sekání travnatých ploch v průmyslových objektech
 • Vsakovací jímky a koše pro dešťovou kanalizaci
 • Sanace septiků a jímek, případně jejich odstranění
Kontaktujte nás

Napište nám


Působíme v Praze a celém Středočeském kraji.
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.
© 2024 Všechna práva vyhrazena | GreVis a.s. | Dolní Měcholupy